Huvudmeny

Läsning, tradition och förhandling (LÄST): Läsaktiviteter i svenska klassrum 1967-1969


LÄST kommer att skapa nya insikter och en ny förståelse för 1900-talets läskultur i Sverige. Detta görs genom analyser av ett unikt historiskt material, bestående av ljud- och videoinspelningar av ett stort antal mellanstadielektioner från slutet av 1960-talet. Genom dessa analyser skapas en betydelsefull grund för dagens diskussioner om barns förändrade läsvanor.

Startdatum

2013-01-13