Huvudmeny

Livskvalitet efter hjärtstopp – instrumentutveckling


I Sverige drabbas varje år cirka 5 000 människor av plötsligt och oväntat hjärtstopp utanför sjukhus där hjärt-lungräddning påbörjas. Av dessa överlever tio procent. Livskvaliteten i den aktuella patientgruppen som drabbas av dessa hjärtstopp har inte studerats i någon större omfattning. Den kvantitativa livskvalitetsforskning som finns är mest fokuserad på funktionell förmåga och bredare hälsostatus.

Startdatum

2011-01-01

Slutdatum

2018-12-31

Områden

Centrumbildningar