Huvudmeny

Mänskliga rättigheter utifrån anmälningar till patientnämnden Västra Götalandsregionen


Detta projekt syftar till att undersöka om brott mot mänskliga rättigheter förekommer i de synpunkter och klagomål som inkommit till patientnämnderna i Västra Götaland. Projektet tar sin utgångspunkt i FN:s centrala rättighetsprinciper om delaktighet och inkluderande, icke diskriminering och jämlikhet, samt tydligt ansvarstagande och transparens.

Startdatum

2016-01-01

Slutdatum

2019-01-01