Huvudmeny

Marknadsorientering av konstmuseer – en studie om marknadsföring och ökad tillgänglighet


Marknadsföring som tidigare ansetts vara ett fult ord inom konsten ses idag som ett legitimt verktyg för att berika och fördjupa museibesökares erfarenheter. Antalet museer har ökat, även konstmuseer. Utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv är det angeläget att locka nya besökare till museer. Från fokus på objekt och samlingar har museer blivit allt mer orienterade mot besökare.

Startdatum

2014-01-01

Slutdatum

2017-12-31