Huvudmeny

Membranbioreaktor med kompakt-celler för effektivare bioprocesser


Det övergripande målet med projektet är att utveckla en allmänt tillämplig metod för framställning av kemikalier som baserar sig på inkapslade mikrobiella celler med hög lokal cellkoncentration.

Diarienummer

FO2012/52

Startdatum

2013-01-01

Slutdatum

2017-12-31