Huvudmeny

Metallutvinning med fokus på zink från avfallsflygaska med hjälp av sura processvatten


Varje år förbränns mer än 5 000 000 ton avfall i Sverige. Förutom värme och el ger detta bl.a. även upphov till stora mängder aska. Bottenaskan, eller slaggen, kan användas för konstruktionsändamål på deponier, medan den mer finpartikulära flygaskan vanligen deponeras. Anledningen till detta är innehållet av potentiellt giftiga metallföreningar och lättlösliga klorider. Innehållet av flera metaller i aska som t.ex. koppar och zink kan finnas i halter jämförbara med eller tom högre än motsvarande halter i brytbar malm. Därför finns det ett stort intresse av att utveckla metoder för att utvinna metaller från askan.

Diarienummer

FO2012/159

Startdatum

2013-01-01

Slutdatum

2013-11-30