Huvudmeny

Mjukvaruindustri i förändring: Öppen källkod och dess konsekvenser för programmerares yrkespraktik


En omfattande förändring av produktionsmodeller pågår inom mjukvaruindustrin. Denna förändring har bl. a fört med sig nya utvecklingsprocesser, belöningsmekanismer, sätt att fördela arbete samt nya affärsmodeller. Detta projekt avser att studera vad förändringen betyder för programmerarnas arbetspraktik.

Startdatum

2007-11-26

Slutdatum

2011-12-31

Projektledare

  • Jan Ljungberg, Göteborgs universitet, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

Områden