Huvudmeny

Prehospitalt ansvar och medmänsklighet vid omhändertagande av närstående till personer som begått självmord

Startdatum

2015-01-01

Slutdatum

2017-12-31

Att beskriva omhändertagandet av närstående till personer som begått självmord utifrån ambulanspersonals, polis och distriktsläkares perspektiv.

Doktorand: Christina Nilsson, Örebro universitet

Projektledare

  • Lektor Mia Svantesson, Örebro universitet

Områden

Centrumbildningar