Huvudmeny

Rapid biogas production using flocculating bacteria and membrane bioreactors


Utifrån det hållbara samhällets perspektiv är biogasproduktion baserad på förnyelsebara råvaror en attraktiv energikälla. I Indonesien är biogas producerad av bland annat avfall från fruktindustrin av stort intresse. Dock saknas viss kompetens i landet för att göra processen effektiv och ekonomisk bärkraftig. Detta samarbetsprojekt siktar på att med kompetens från Sverige och forskare i Indonesien sprida kunskap och kompetens hur man utvecklar dessa processer.

Diarienummer

FO2016/95

Startdatum

2017-01-01

Slutdatum

2019-12-31

Externa forskare

  • Claes Niklasson, professor Chalmers
  • Ria Millati, doktor Universitas Gadjah Mada

Områden

Finansiärer