Huvudmeny

ST-142 Textil som ytarmering av betongfasader


Projektet undersöker möjligheten till användning av textila material som ytarmering av betongfasader.

Forskargrupper