Huvudmeny

ST-157 Karaktärisering av ytmodifiering med atmosfärsplasma, för filterapplikationer


Syftet med projektet är att utveckla ett luftfilter som möter marknadens krav på filter med låg energiförbrukning och hög avskiljningsgrad.

Forskargrupper