Huvudmeny

Samband mellan läkemedelsförskrivning och hjärtstopp utanför sjukhus


Läkemedelskonsumtionen ökar i Sverige. Om vissa läkemedel ökar risken för plötslig död, så är det viktigt att få detta kartlagt. För ett fåtal läkemedel finns beskrivet en så kallas proarrytmisk effekt. Dessa läkemedel har en potential att inducera livshotande arrytmier som en direkt biverkan. Samband mellan förskrivning av olika läkemedel och inträffat hjärtstopp är bristfälligt beskrivet.

Startdatum

2011-01-01