Huvudmeny

Samverkan kring kompetensförsörjning - temporär arbetskraft som strategisk framgångsfaktor


Projektet handlar om att identifiera nya innovativa samarbetsformer mellan inhyrare och uthyrare av temporär arbetskraft.

Startdatum

2010-01-01

Slutdatum

2010-12-31