Huvudmeny

Sänkt bäddtemperatur i FB-pannor för avfallsförbränning


Projektets övergripande mål är att fastställa om sänkt bäddtemperatur medför förväntade driftfördelar såsom sänkta emissioner, mindre påslag och korrosion av överhettare. Etapp 2 syftar till att demonstrera kontinuerlig drift med en låg bäddtemperatur samt att utvärdera ekonomiska och miljömässiga vinster med densamma.

Diarienummer

184-09

Startdatum

2009-01-15

Slutdatum

2010-06-15