Huvudmeny

Simultan sackarifiering, fermentering och filtrering (SSFF) för produktion av cellulosaetanol


Simultan sackarifiering, fermentering och filtrering (SSFF), en innovation inom området etanolproduktion från cellulosaråvara, har en potential att lösa vissa av de problem som normalt förknippas med traditionell simultan sackarifiering och fermentering (SSF).

Diarienummer

527-11

Startdatum

2011-11-01

Slutdatum

2015-06-30