Huvudmeny

Smärtlindring vid höftfraktur

Startdatum

2013-01-01

Slutdatum

2018-12-31

Syftet med studien är att undersöka om preoperativ fascia iliaca compartment blockad (FICB) med lågdos, ca 25 % av maxdos, med lokalanestetika ger bättre smärtbehandling och lägre förvirringsgrad på patienter med höftfraktur, jämfört med traditionell smärtlindring. Vidare kommer en studie från hämtplatsen till avlämning på sjukhus kartlägga grad av smärta patienter med misstänkt höftfraktur har prehospitalt

Doktorand Pär Wennberg, Örebro universitet

Projektledare

  • Adjungerad professor Margareta Möller, Örebro universitet

Externa forskare

  • Pär Wennberg, doktorand vid Örebro Universitet
  • Elisabeth Kenne Sarenmalm, PhD, FoU Skas

Områden

Centrumbildningar