Huvudmeny

Socialt hållbart byggande och boende


Ett av delprojekten inom Innovationsplattform Norrby var inriktat mot frågor om inkluderande medborgarskap. I rapporten ”Inkluderande medborgarskap. Perspektiv på social hållbar samhällsutveckling: exemplet Norrby” (Vetenskap för profession, 34 - 2016) utreds och diskuteras frågor om innebörd och utmaningar om social hållbarhet. I rapporten beskrivs hur byggande och boende i stadsdelen Norrby historiskt sett är nära sammanvävda med sociala förhållanden. Denna beskrivning och analys pekar också på förutsättningar och villkor för stadsutveckling idag och framtiden. Sanering, separering och segregation är begrepp som i hög grad kan sägas sammanfatta och har påverkat stadsdelens identitet i staden som helhet. Den sociala mixen har bland annat motverkats genom brist på blandade boendeformer.

Startdatum

Centrumbildningar