Huvudmeny

Sortering av hushållsavfall

Startdatum

2015-08-01

Slutdatum

2021-08-31

Sverige är världsledande inom avfallshantering. Hushållen har en mycket viktigt roll i avfallshanteringssystemet, eftersom de måste själva sortera avfallet i olika fraktioner, såsom plast, mat, metall o.s.v.

Vår forskning fokusera på hur bra (eller dåligt) hushåll sorterar sitt avfall. Vi utveckla metoder för att studera hur de sortera, varför de sortera på det sättet som de gör, vilka interventioner vi kan använda för att förbättra sorteringen, samt mäta effekten av dessa interventioner. Vår forskning har till exempel visat att man kan öka rätt sortering av tidningspapper och förpackningar med 30% om man minska avståndet mellan hushållen och miljöstationerna (där sortering sker). Dessutom måste informationen om hur man sorterar rätt vara lättförståeligt samt tillgängligt när man sortera. I vår studie såg vi att denna slags information minskade felsortering med 70%. Vi har också visat att felsortering leder till en ekonomisk kostnad, som för en stad som Borås, blir det ungefär 13 miljoner kronor per år.

Här kan du se när Kamran Rousta presenterar en del av denna forskningen på bara 4 minuter, under den nationella tävlingen Forskar Grand Prix. Kamran kom på andra plats. (extern länk).