Huvudmeny

Stereotyper, naiva teorier, kulturella normer och deras potentiella och aktuella effekter på meta-kognition och deras skolprestation


1981 föreslog Gymnasieutredningen en gymnasieskola som var oberoende av social-bakgrund och kön och attraktivare för alla kategorier av elever. Val i grundskolan skulle inte stänga dörrar till ett livslångt lärande och starka gränser mellan praktiska och teoretiska utbildningar skulle suddas ut.