Huvudmeny

Teknikutveckling för torrötning i textil reaktor – gårdsbaserad biogasproduktion


I detta projekt ska en ny design av en reaktor för torr rötning av gödsel utvecklas och undersökas. Småskaliga reaktorer, som utvecklingen avser, passar bra för landsbygden, och ska göra möjligt att hantera gödsel på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt, samtidigt producera biogas, ett förnybart bränsle, med låga investeringskostnader.

Diarienummer

FO2013/120

Startdatum

2014-01-01

Slutdatum

2015-12-31