Huvudmeny

Textilreaktorer i Vietnam


Projektet avser att genomföra och planera en satsning av biogasproduktion av slam från vattenreningsverk med textila biogasreaktorer i Vietnam.

Diarienummer

FO2014/13

Startdatum

2013-06-01

Slutdatum

2015-06-30