Huvudmeny

Tidig vård av patienter med misstänkt stroke


Projektet undersöker hela vårdkedjan stroke i Västra Götaland från det att patienten eller någon annan larmar till utskrivning från sjukhuset. Syftet har varit att identifiera svaga länkar i kedjan, för att sedan kunna hitta vägar att förbättra och förkorta tiden.

Startdatum

2010-01-15

Studien kartlägger misstänkta strokepatienter vid SU, SÄS och NU. Den retrosepktivt genomförda datainsamlingen inbegriper både Ambulink och Mellior och omfattar ca 1 300 patienter som fick slutdiagnosen stroke.