Huvudmeny

Ungdom och social inklusion: Identitet, lärande och territoriell stigmatisering


Högskolan i Borås står som värd för ett externt finansierat nordiskt nätverk – ”NordForsk-nätverket Ungdom och social exklusion: identitet, lärande och territoriell stigmatisering” med forskare från ett flertal discipliner, bland annat kulturvetenskap, pedagogik, pedagogiskt arbete, sociologi och socialt arbete, från flera lärosäten, till exempel i Reykjavik, Roskilde, Bergen, Oslo, Malmö, Borås och Göteborg.

Startdatum

2008-09-01

Slutdatum

2011-12-31