Huvudmeny

Utvärdering av den prehospitala vården i Västra Götaland vid akut hjärtinfarkt


Drygt hälften av patienter med hjärtinfarkt transporteras till sjukhus med ambulans. Dessa patienter kan idag ofta diagnostiseras och behandling kan påbörjas redan prehospitalt, det vill säga i ambulansen på väg till sjukhus.

Startdatum

2011-01-01