Huvudmeny

Utveckling av armeringsmaterial från cellulosafibrer för strukturella kompositmaterial


Projektet har som mål att utveckla textila armeringar för strukturella kompositer, utgående från cellulosaregenerat fibrer.

Diarienummer

FO2013/47

Startdatum

2013-06-01

Slutdatum

2014-06-30