Huvudmeny

Utveckling av simulering och interaktiv utbildning i prehospital akutsjukvård


Vid Försvarsmedicincentrum i Göteborg används simulering och interaktiv träning vid utbildning av framför allt militär sjukvårdspersonal. Ett simulatorlab har byggts upp, med tre SimMan-dockor. Simulering används i första hand för utbildning av militära sjukvårdsteam, men har även använts för utbildning av civil personal inom ambulans och akutsjukvård. Validering av uppnådda utbildningsresultat behöver utföras.

Startdatum

2012-09-05