Huvudmeny

Vård på Rätt Vårdnivå (VRV)


Behovet av akutsjukvård är stort och tenderar att öka, inte minst inom den äldre populationen (≥65 år). Därför ses det som en av de viktigaste utmaningarna, att tydliggöra hälso- och sjukvårdens uppgift.