Huvudmeny

VOKAB, Vägen genom en förbränningsanläggning för oorganiska komponenter i avfallsbränslen


Prestanda för avfallsförbränningsanläggningar är starkt kopplat till sammansättningen av bränslet och vilka avfallsfraktioner som samförbränns.

Diarienummer

139-07

Startdatum

2007-03-15

Slutdatum

2010-03-15