Huvudmeny

Val och utformning av arbetsorganisation och produktionssystem inom tillverkningsindustri – Orsaker och konsekvenser


Forskningsprojektets övergripande syfte är att belysa utvecklingen inom svensk tillverkningsindustri de senaste tio åren när det gäller val av arbetsorganisation och utformning av produktionssystem.

Startdatum

2008-01-01

Slutdatum

2011-12-31

Projektledare

  • Tomas Engström, Chalmers Tekniska Högskola och Bo Blomqvist, Chalmers Tekniska Högskola

Områden