Huvudmeny

Vård av äldre med en eller flera medicinska diagnoser och mild till måttlig kognitiv funktionsnedsättning – ett delat ansvar med många aktörer i ett avinstitutionaliserat samhälle.

Startdatum

2016-01-01

Slutdatum

2020-12-31