Huvudmeny

Vård efter hjärtstopp


Vården av patienter som överlevt den tidiga fasen av ett hjärtstopp utanför sjukhus har intensifierats under det senaste decenniet, med en ökande förekomst av behandling med hypotermi, mekanisk revaskularisering och intern defibrillator (ICD).

Startdatum

2011-01-03

Områden

Centrumbildningar