Huvudmeny

Fylkesmannen i Hedmark

Beskrivning

Fylkesmannsembetet är representant för kungen och regeringen, och verkar för att beslut av parlamentet och regeringen genomförs korrekt.