Huvudmeny

Biogas Systems Nordic AB

Beskrivning

SPECIALISTER PÅ BIOGAS

När biologiskt avfall bryts ner i en syrefri miljö bildas metangas och koldioxid. Biogas kan utvinnas vid specialutvecklade rötningsreaktorer eller kommunala reningsverk men också i andra processer som t.ex soptippar och deponier.

Biogasen har många olika användningsområden. Den kan med högt energiutbyte nyttjas som drivmedel för bilar och andra fordon men även för miljövänlig uppvärmning och elproduktion. 

BIOGAS SYSTEMS är specialister på utveckling och produktion av kompletta lösningar för biogas.