Huvudmeny

Borregard AS

Beskrivning

Borregaard har ett av världens mest avancerade och hållbara bioraffinaderier.

Genom att använda naturliga, hållbara råvaror, producerar Borregaard avancerade och miljövänliga biokemikalier som kan ersätta oljebaserade produkter. Borregaard har också starka positioner inom ingredienser och finkemikalier.