Huvudmeny

Chematur Engineering AB

Beskrivning

Chematur Engineering AB (CEAB) har sitt säte i Karlskoga, Sverige. Vi levererar teknik och kemiska fabriker globalt utifrån våra egna tekniker. Vår expertis är koncentrerad till områdena Isocyanater, väteperoxid, Bio Kemikalier, superkritiska processer, Nitro Aromatics och Sprängämnen och drivmedel.