Huvudmeny

Fristad Bygg

Beskrivning

Varsamhet och mjukt handlag är måhända egenskaper vilket inte i första hand förknippas med byggbranschen.

För det mesta hanterar byggarbetare hårda och tunga material, vilket kräver krafttag av grova nävar. 

AB Fristad Bygg har sedan 1941 i praktisk handling visat att robust byggverksamhet och mänsklig smidighet kan förenas och ge utmärkta resultat.