Huvudmeny

Hushållningssällskapet Sjuhärad

Beskrivning

När du vill utveckla dig själv, din produktion eller dina affärer. Hushållningssällskapet finns över hela landet.

Hushållningssällskapet är 17 fristående sällskap över hela landet som tillsammans och var för sig erbjuder kunskap för landets framtid. Vi driver naturbruksgymnasier, försöksgårdar, forskningsprogram, projekt för bättre mat – och erbjuder rådgivning för lantbrukets och landsbygdens utveckling.