Huvudmeny

Innventia

Beskrivning

Innventia är ett världsledande forskningsinstitut som arbetar med innovationer baserade på råvara från skogen.

Vår affärsidé är att generera och förädla forskningsresultat och idéer baserat på skogsråvara till nytta för kunder i hela värdekedjan. Vi kallar det Boosting Business with Science.