Huvudmeny

Juteborg

Beskrivning

Juteborg är en intersektionellt, industriell idé och utvecklingspartner av jutefiberbaserade produkter. Vi tror att kombinationen av de sektorer av textilier, automotive och konstruktion kommer att ge en effekt där alla vinner genom att möta marknadens behov av mer hållbara material.

I nära samarbete med industriella partners, organisationer, akademi, kommersiella aktörer och forskningsinstitut ger vi den kunskap och erfarenhet som krävs för att lösa de komplexa flaskhalsar som hindrar en hållbar utveckling av vårt samhälle.