Huvudmeny

SePU

Beskrivning

Center för studier av pedagogisk praktik ska initiera och bedriva forskning och utvecklingsarbete i samband med den obligatoriska utbildningen. Centrumets arbete riktas mot de praktiska aspekterna av läraryrket med särskild inriktning lärarkompetens, lärande kulturer och lärandemål.

Forskargrupper