Huvudmeny

Telia sonera

Beskrivning

Telia Company är en viktig del av kundernas vardag, såväl i hemmet som på jobbet. Det är därför avgörande för oss att finnas där våra kunder finns. Vi hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt genom telekommunikation.

Inom Telia Company ansvarar varje landsorganisation för att driva den operativa verksamheten. Regionerna ansvarar för resultatuppföljningen per land och för att säkra en god utveckling inom regionen. De koncerngemensamma funktionerna ansvarar för att driva utvecklingen inom sina respektive områden. 

Regionerna och koncernfunktionerna arbetar nära länderna med rådgivning och handledning, med syftet att behålla en hög kompetensnivå såväl tekniskt som kommersiellt, säkra en god förvaltning och regelefterlevnad, samt uppnå en långsiktigt hållbar verksamhet.

Forskargrupper