Huvudmeny

University College Ghent

Beskrivning

Vi är en av 22 högskolor och universitet ("hogescholen") i Flandern. Högskolan Gent har mer än 14.000 studenter, ca. 1.200 anställda. Denna kritiska massa ger oss möjlighet att erbjuda ytterligare tjänster och möjligheter, exempelvis yrkesenheter för kommunikation, kultur och internationalisering. Vi är särskilt stolta över att ha det bredaste sortimentet av ämnen som erbjuds, nästan allt från de sköna konsterna till ingenjörsvetenskap och från musik till bioteknik.