World Maritime University - Forskning - Högskolan i Borås
Huvudmeny

World Maritime University

Beskrivning

Ett globalt kompetenscentrum för sjöfart och havsforskning.

World Maritime University (WMU) i Malmö är ett universitet som grundats av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO).