Huvudmeny

Områden

Högskolan i Borås har satsat på forskning inom starka och uthålliga områden där det råder ett nära förhållande mellan utbildning och forskning.

Basen i dessa utbildnings- och forskningsmiljöer är starka flervetenskapliga forskningsprogram som kännetecknas av en hög grad av samarbete över disciplinära gränser samt ett flervetenskapligt angreppssätt. 

Våra forskningsområden är:

Biblioteks- och informationsvetenskap Handel och IT Människan i vården

Pedagogiskt arbete Swedish Centre for Resource Recovery Textil och mode