Huvudmeny

Forskargrupper

Forskningen i biblioteks- och informationvetenskap organiseras runt tre mindre forskningsområden. För varje sådan forskargrupp finns två ansvariga och samordnande forskare, samtidigt som forskare kan ingå i flera av områdena.

Ett ämne med informationsfrågor i fokus
Biblioteks- och informationsvetenskap tar sin utgångspunkt i problem kring förmedling av information eller kultur som är lagrad i någon form av dokument. Inom ämnet studeras den process, som beroende på syfte och innehåll kan benämnas informationsförsörjning eller kulturförmedling samt bibliotek och andra institutioner med en likartad funktion som medverkar i denna process. Ämnet har anknytningar till en rad andra discipliner inom såväl samhällsvetenskap, humaniora som teknik. (Forskningsrådsnämndens ämnesbeskrivning, 1989)

Delforskningsområdena är:

Dessutom bedrivs forskning inom sociala medier på uppdrag av rektor för högskolan.

För frågor kring vår forskning, kontakta Jan Nolin.