Huvudmeny

Projekt

Här beskriver vi vilka projekt som pågår under respektive tema.

Pågående projekt inom Folkbibliotekens roll i samtidens samhälle:

Pågående projekt inom Kulturpolitikens förändringsprocesser:

Pågående projekt inom Kulturförmedling och medborgarnas delaktighet