Huvudmeny

Accounting Research Group

Vår forskargrupp förenas under begreppet”Ethical accountability”. Det är ett paraplykoncept som stödjer de olika forskningsteman som finns inom redovisning.

Det huvudsakliga målet med att använda detta koncept är att inbegripa etiska teorier i vår forskning. Våra forskningsprojekt har resulterat i publikationer av flera papers där fysisk redovisning, finansiell redovisning, miljöredovisning och personalredovisning analyseras i ljuset av etiska teorier. Även den forskning som bedrivs i vår grupp inom området ekonomi har med sig de etiska teorierna.

En annan överenskommen idé bland våra gruppmedlemmar baseras på att vi tror att "ethical accountability” hjälper gruppens forskning att associeras med undervisning och pedagogik. Vi vill att vår forskning ska stödja våra studenter och våra lärare för att höja kvalitén på undervisningen. Våra publicerade papers har vid upprepade tillfällen använts av studenter vid flera olika lärosäten.

Slutligen, genom att vi har tagit oss an idén om ”ethical accountability” tror vi att deltagarstyrd och tvärvetenskaplig forskning blir lättare genomförbar. 

Vi håller på att utveckla tre projekt: 

  • Accounting Principles and Judgement
  • Accounting of Currency Translations
  • The Role of TQM in Changing Accountability of the Local Gouvernments