Huvudmeny

SC Research Group - Sustainable Consumption Research Group

En utmaning i dagens och framtida samhälle är hållbar konsumtion. SC Group fokuserar på olika aspekter av hållbarhet och omfattar ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner.

Forskningsprojekten representerar olika perspektiv, teorier och metoder och är till stor del tvärvetenskapligt inspirerade.

Det finns nu en ny unik bok om avfallshantering och konsumtion med professor Karin M Ekström som redaktör. Flera forskare från Högskolan i Borås är medförfattare. Läs om boken här.

Bild på Karin M Ekström

 

 

Karin M Ekström,
forskningsledare