Huvudmeny

Forskare

Här ser du vilka forskare som är medlemmar i SC Research Group. För att veta mer om respektive forskare, klicka på namnet.

Forskare

Ekström, Karin M (forskningsledare), professor i företagsekonomi, forskar inom konsumtion och hållbarhet
Gianneschi, Marcus, universitetslektor i företagsekonomi
Hjelmgren, Daniel, universitetslektor i företagsekonomi, forskar om resursutveckling och beslutsfattande
Salomonson, Nicklas, docent i företagsekonomi, forskar om kommunikativ interaktion i tjänstemöten, teknologi i tjänster och negativa kundbeteenden

Doktorander

Christensson, Oskar, doktorand i företagsekonomi, forskar om konsumtionsforskning och mobilitet
Ericsson, Amanda, doktorand vid Textilhögskolan
Lindberg, Ulla, doktorand i resursåtervinning
Söderholm, Jonas, doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap 
Wallström Stavroula, doktorand i företagsekonomi, forskar om servicemöten, call center och aktörsnätverk

Affilierade forskare

Axelsson, Ann-Sofie, biträdande professor i biblioteks- och informationsvetenskap
Balkow, Jenny
, universitetslektor i företagsekonomi
Bartley, Kristina, universitetslektor i sociologi 
Carlsson Ingdahl, Tina, universitetslektor i företagsekonomi
Eriksson, Martin G, universitetslektor i psykologi
Gustafsson Eva, universitetslektor i företagsekonomi
Johannisson, Jenny, docent i biblioteks- och informationsvetenskap
Nolin, Jan, professor i biblioteks- och informationsvetenskap
Oudhuis, Margareta, professor i arbetsvetenskap 
Påhlsson, Birgitta, universitetsadjunkt, arbetar med hållbar utveckling
Radon, Anita, universitetslektor i företagsekonomi
Sundeen, Johan,  universitetslektor i idéhistoria