Huvudmeny

Projekt

På dessa sidor presenteras olika forskningsprojekt som pågått och pågår inom området Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet.

Det som kännetecknar projekten är deras nära anknytning till de professioner som grundutbildningarna utbildar för; lärare i förskola och skola samt organisations och personalutvecklare. Projekten visar också på en bredd i valet av miljöer där forskningen bedrivs men också i valet av perspektiv och ansats. Flertalet av de projekt som bedrivs är externfinansierade via Vetenskapsrådet (UVK och HS-rådet). Även Stiftelsen FöreningsSparbanken liksom Rådet för högre utbildning och EU har bidragit med finansiering.